hart175

 

Het is het enige levende wezen dat alle energie omvat.
"ZIN" is dat deel van het leven dat transformatie van energie mogelijk maakt.
 ZIN is het leven zelf, het is de onvoorwaardelijke liefde.